wyślij maila w przyszłość

Możesz zatrzymać nastrój dowolnej chwili,

by delektować się nią w

przyszłości!

Możesz sprawdzać czy osiągnąłeś założone cele

w wyznaczonym przez siebie

czasie!

Możesz dużo wcześniej złożyć życzenia

wszystkim swoim znajomym bez obawy, że się

spóźnisz lub zapomnisz!

Możesz już dziś powiedzieć swojemu

jeszcze nienarodzonemu dziecku jak

bardzo je kochasz!

Możesz

skuteczniej walczyć ze

swoimi nałogami!

Możesz

dzisiejszą rzeczywistość konfrontować z

przyszłością!

Możesz dawać dobre rady tym,

których kochasz, gdy już Ciebie

nie będzie pośród nich!

Nie jesteś niewolnikiem czasu!

Teraz możesz dużo więcej!

Bądź wolny w czasie!

Napisaliście już: 16212 maili

ce5